Podsumowanie spotkania w Rybniku

26 września 2020 roku miało miejsce pierwsze spotkanie przedstawicieli śląskich organizacji, w kontekście działań, dotyczących promocji Spisu Powszechnego i związanej z nim możliwości deklaracji narodowości śląskiej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących organizacji: Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich, Ruch Autonomii Śląska, Ślonzoki Razem, Śląska Partia Regionalna, Stowarzyszenie Miłośników Śląska – Verum, Ślōnsko Ferajna, Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej, kolektyw Uotwarty Ślůnsk oraz FEST. Na spotkaniu obecna była również reprezentantka środowiska akademickiego: dr hab. Małgorzata Myśliwiec z Uniwersytetu Śląskiego, a także senator Marek Plura oraz poseł na Sejm RP Maciej Kopiec. W ramach spotkania ustaliliśmy najważniejsze aspekty naszej wielostronnej współpracy tj. opracowanie stosownych materiałów informacyjnych, przygotowanie pełnej kampanii medialnej oraz akcję wolontariacką, opartą na współpracy ze wszystkimi chętnymi do pomocy osobami. Kampania informacyjna podzielona będzie na część wirtualną oraz terenową. Przedstawiciele organizacji jednomyślnie zadeklarowali chęć pomocy przy dystrybucji materiałów elektronicznych, jak i udziale w akcjach terenowych. Akcja informacyjna swoim zasięgiem ma objąć cały obszar
Śląska w historycznych jego granicach tj. Dolny i Górny Śląsk. Z uwagi na pandemię COVID-19 oraz liczne obostrzenia związane z organizacją życia publicznego, gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w naszym wolontariacie. Będziemy podejmować działania dążące do jak najgłębszego dotarcia do wszystkich zainteresowanych spisem osób z naciskiem na tych, którzy zdecydowani są zadeklarować w nim narodowość śląską.