III spotkanie śląskich organizacji

2 stycznia odbyło się kolejne spotkanie Ślōnskij Sztamy. Na spotkaniu przedyskutowaliśmy temat wolontariuszy i tego w jaki sposób efektywnie będziemy docierać do osób zainteresowanych zaangażowaniem w Spis. Pojawiły się także pierwsze pomysły na wspólne akcje. Ustaliliśmy także członkostwo nowych podmiotów w ramach naszego porozumienia, a także przygotowania do oficjalnego poinformowania mediów o zawiązanej przez nas inicjatywie.