IV spotkanie śląskich organizacji

10 stycznia odbyło się kolejne spotkanie Ślōnskij Sztamy. Na spotkaniu przyjęliśmy ostateczne ustalenia przed opublikowaniem naszego wspólnego manifestu – porozumienia „Ślōnsko Sztama” zrzeszającego śląskie organizacje, stowarzyszenia, blogerów oraz polityków i ludzi kultury do wspólnej akcji na rzecz promocji narodowości śląskiej i języka śląskiego w trakcie Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021. Ustaliliśmy także dalszy kierunek działań w kontekście zaproszenia nowych podmiotów w ramach naszego porozumienia, a także przyjęliśmy agendę działania w kontekście uroczystości nadania Placu Teatralnemu imienia Kazimierza Kutza.