VII spotkanie śląskich organizacji

31 stycznia odbyło się kolejne spotkanie Ślōnskij Sztamy. Na spotkaniu poruszona została kwestia obchodów Tragedii Górnośląskiej oraz tego w jakim stopniu akcja rozeszła się w mediach. Przedyskutowaliśmy także kwestię potencjalnej współpracy w przedstawicielami innych mniejszości na Śląsku (m.in. z mniejszością niemiecką) a także przyjęliśmy strategię informowania o spisie Ślązaków, pozostających poza granicami RP. Podsumowaliśmy także dotychczasowe działania w styczniu.