VIII spotkanie śląskich organizacji

7 lutego odbyło się kolejne spotkanie Ślōnskij Sztamy. Spotkanie w całości poświęcone było przedstawieniu harmonogramu na najbliższe dwa miesiące z uwzględnieniem działań wolontariuszy oraz z działaniami w social media, a także wydarzeniami towarzyszącymi. W ramach działań terenowych w śląskich miastach i wsiach pojawią się plakaty oraz ulotki, informujące o spisie powszechnym i zachęcające do deklarowania narodowości śląskiej i języka śląskiego. W przestrzeni wirtualnej prowadzona będzie kampania infograficzna, która z kolei będzie przedstawiać w jaki sposób będzie można się spisać.