IX spotkanie śląskich organizacji

14 lutego odbyło się kolejne spotkanie Ślōnskij Sztamy. Na spotkaniu poruszono kwestię dystrybucji i wyznaczenia punktów do odbioru materiałów informacyjnych o spisie. Ustalono także wspólne działania na dzień kobiet, a także przedstawiono propozycję tematów, które na przestrzeni najbliższych tygodni towarzyszyć będą akcji informacyjnej. Podjęto również decyzję o przeprowadzeniu wspólnej akcji naszego porozumienia, odnośnie interwencji do Senatu RP w sprawie propozycji projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, którego celem jest nadanie statusu języka regionalnego mowie śląskiej.