XII spotkanie śląskich organizacji

7 marca odbyło się kolejne spotkanie Ślōnskij Sztamy. Na spotkaniu omówiony został temat Dnia Kobiet i związanej z nim dystrybucji materiałów internetowych w formie graficznej, opisanych w języku śląskim. Pojawiły się także pierwsze propozycje odnośnie mobilnych punktów spisowych, a także informacja o nowych billboardach, przygotowanych przez jednego z partnerów naszego porozumienia – Ślonzoków Razem.