XIV spotkanie śląskich organizacji

21 marca odbyło się kolejne spotkanie Ślōnskij Sztamy. Na spotkaniu przedstawiono podsumowanie akcji związanej z happeningiem senatora Marka Plury i Ślonskij Ferajny, odnośnie apelu do premiera Mateusza Morawieckiego o respektowanie praw Ślązaków. Odniesiono się także do setnej rocznicy plebiscytu na Górnym Śląsku i podkreślono jego historyczną wagę oraz kontekst w odniesieniu do współczesnych wydarzeń. Przekazano także informację, odnośnie sukcesu akcji terenowej, z materiałami promującymi spis, w Świętochłowicach, organizowanej przez europosła Łukasza Kohuta i stowarzyszenie ZAŚ.