XV spotkanie śląskich organizacji

28 marca odbyło się kolejne spotkanie Ślōnskij Sztamy. Na spotkaniu przedstawiono szczegółowy plan konferencji 1 kwietnia tj. w dzień rozpoczęcia Spisu Powszechnego. Przedstawiono również raport z dotychczasowych działań oraz pokazano koncepcję kampanii billboardowej, zorganizowanej przez europosła Łukasza Kohuta i posłankę na Sejm RP Monikę Rosę. Zaktywizowano również wszystkich partnerów Ślōnskij Sztamy w kontekście akcji plakatowej oraz ustalono akcje promujące w sieci i w terenie spis powszechny w ostatnim tygodniu kampanii przedspisowej.