Jak się spisać – instrukcja deklaracji

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 jest prowadzony od 1 kwietnia 2021 do 30 czerwca 2021 roku. Zgodnie z ustawą udział w spisie jest obowiązkowy. Preferowaną przez Główny Urząd Statystyczny formą jest samospis internetowy, a tylko w wyjątkowych przypadkach możliwy będzie spis telefoniczny lub z pomocą rachmistrza.

Jak zadeklarować narodowość śląską?

Pytanie o narodowość oraz język używany w kontaktach domowych znajduje się w kwestionariuszu osobowym, do którego przechodzimy po poprawnym zalogowaniu się oraz udzieleniu odpowiedzi na wcześniejsze pytania dotyczące m.in. adresu zamieszkania czy relacji rodzinnych.

Kwestionariusz osobowy

Pytanie o narodowość

Po udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące kraju urodzenia (nie mylmy w tym punkcie obywatelstwa z narodowością), miejsca zamieszkania, statusu cywilnego oraz wykształcenia system spisowy zapyta nas o narodowość.

Narodowość – INNA

W tym pytaniu należy zaznaczyć opcję “inna”. Wyświetli się wówczas lista wszystkich dostępnych do zaznaczenia przynależności narodowych i etnicznych.

Możemy albo ręcznie zjechać w dół, aż do pozycji “śląska”, albo wybrać na klawiaturze komputera literę “ś” – pojawi się wówczas propozycja “śląska“. Wybieramy “śląska” i przechodzimy dalej.

W następnym pytaniu możemy zadeklarować również przynależność do innego narodu lub wspólnoty etnicznej. Jest to opcja dla tych, którzy oprócz śląskości czują także inną przynależność narodową np. polską, niemiecką lub kurdyjską. Pamiętajmy, że odpowiedź na to pytanie jest opcjonalna – nie jest obowiązkowa.

Jak zadeklarować posługiwanie się językiem śląskim?

Koleje pytanie dotyczy języka, którym zazwyczaj posługujemy się w domu. Jeśli chcemy zaznaczyć język śląski, należy wybrać jedną z dwóch opcji:
– wyłącznie innym niż polski (jeśli chcemy wybrać tylko język śląski),
– polskim i innym niż polski (jeśli chcemy wybrać język polski i śląski),
a następnie z listy wybrać język “śląski“.

To już wszystko!

Pamiętajmy jeszcze tylko, aby odpowiedzieć na resztę pytań i zakończyć samospis. Osoby spisane razem z nami (np. rodzina czy współlokatorzy) są zwolnione z konieczności dokonania osobnego samospisu.

Potrzebujesz pomocy?

Aplikacja spisowa jest dość intuicyjna i jej obsługa nie powinna przysporzyć większych problemów nawet osobom słabo obeznanym z internetem. Jednakże, jeśli boisz się samospisu lub nie wiesz, czy poprawnie się spiszesz – poproś o pomoc członka rodziny, zaufanego znajomego lub skontaktuj się z którymś z naszych punktów spisowych.


Opracowanie: Łukasz Tudzierz (tuudi.net) & Mateusz Sebastian (belekaj.eu)