Ochrona Danych Osobowych (RODO)

Administratorem Twoich danych jest Biuro Europosła Łukasza Kohuta z siedzibą w Rybniku, plac Wolności 19. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: biuro@lukaszkohut.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem Rybnik, plac Wolności 19.

Twoje dane osobowe są o pozyskiwane za pośrednictwem deklaracji wolontariackiej w wersji elektronicznej, znajdującej się na stronie slonzoki.pl.

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielanej przez Ciebie zgody zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych pod kątem informowania o akcjach i działaniach informacyjnych w kontekście spisu powszechnego, podejmowanych przez administratora.

Twoje dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu strony internetowej, poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, bądź podmiotów, wobec których Administrator będzie zobowiązany przekazać Pana / Pani dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z naszym biurem, wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@lukaszkohut.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym warunkuje to możliwość nawiązania z Tobą kontaktu. Niepodanie danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić skontaktowanie się z Tobą.
Dane nie podlegają profilowaniu i w oparciu o te dane nie są podejmowane decyzje, w sposób zautomatyzowany.