ZAPROSZŌMY KU NŌM

Posted Leave a comment

Być Ślōnzokym, to niy ma leko rzecz. Wszechôbecne podejrzynia ô „zdrada nacyje”, ciynżki do dychanio luft, żywiyniowe myślyni ô jodle wōnglo, abo ôbrażani naszego jynzyka, a tyż polyni ślōnskich fanōw we stolicy Polski. Niyzależnie ôd tych złych ôdniysiyń, myślyniōw a inkszych przikrości, kere widzymy we polskij ryjalności, ślōnsko spōlnota je prowdōm. Widzymy jōm we ślōnskij […]

PODRACHOWANI TREFU WE RYBNIKU

Posted

26 września narychtowany bōł piyrszy tref posłańcōw ód ślōnskich ôrganizacyjōw, we tymacie roboty,  kero sie tyczy prōmocyje Spisu Wszechôbecnego a skuplowanej z nim możebności ôpedzynio sie za ślōnskōm nacyjowościōm.Na tref przijechali posłańce ôd takich ôrganizacyjōw: Dymokratyczno Unijo Regijōnalistōw Ślōnskich, Ruch Autōnōmije Ślōnska, Ślōnzoki Razym, Ślōnsko Partyjo Regijōnalno, Stowarzyszyni Miyłośnikōw Ślōnska – Verum, Ślōnsko Ferajna, Stowarzyszyni […]