Slide 1
Spis Wszechôbecny 2021

Ôficjalno zajta kōmitetu Ślōnskich Ôrganizacyjōw, kere kludzōm kampanijo informacyjno za ôpedzyniym sie za ślōnskōm nacyjowościōm a za jynzykym ślōnskim we ôgōlnopolskim Spisie Wszechôbecnym 2021 .

Slide 2
Jeżech Ślōnzok
Jestem Ślązakiem
Jsem Slezan
Ich bin Schlesier

Wybier swoja nacyjo a jynzyk.

previous arrow
next arrow

Spis Wszechôbecny 2021

Wpisej sie za ślōnskōm nacyjowościōm a za jynzykym ślōnskim we ôgōlnopolskim Spisie Wszechôbecnym 2021

Jynzyk Ślōnski

Podkryślyni uznanio jynzyka ślōnskigo.

Nacyjowość Ślōnsko

Budowani spōlnoty nacyjowej. Podkryślyni nacyjowości ślōnskij.

Historyjo Ślōnska

Edukacyjo regijōnalno, nauka historyje Ślōnska podle tego, jako była rychtig.

847 000

ôbywatelōw ôpedziało sie za nacyjowościōm ślōnskōm – dane ze spisu wszechôbecnego we 2011 r.

436 000

ôbywatelōw ôpedziało sie za nacyjowościōm ślōnskōm – dane ze spisu wszechôbecnego we 2011 r.

529 000

ôbywatelōw prziznało sie do godanio we jynzyku ślōnskim – dane ze spisu wszechôbecnego we 2011 r .

„Chciałabym, żeby Śląsk stał się w przyszłości nowoczesnym, pełnoprawnym regionem, gdzie śląski, jest uznawany jako język, nie jedynie gwara. Poza tym marzy mi się, by historia Śląska i jego liczne, piękne miejsca stały się zauważone.” 

avatar_women_01
kobieta
18-25, Zabrze

„Śląsk na pewno widzę w przyszłości z większą autonomią. Wyobrażam sobie, jako zieloną krainę i najszybciej zmieniający się region pod względem zaprzestania eksploatacji surowców. Wierzę, że Śląsk się nie wyludni, a wręcz przeciwnie, będzie tu coraz więcej mieszkańców. W najbliższej przyszłości widzę ustanowienie języka śląskiego.”

avatar_men_01
mężczyzna
poniżej 18, Ornontowice

„Śląsk jako jeden z landów federalnej Europy, z własną autonomią ekonomiczno-kulturową z własnym „landowym” parlamentem. Podkreślenie wielowiekowej wielokulturowości regionu. Urzędowa ochrona języka śląskiego i poszanowanie dla wszystkich grup językowych mieszkających w regionie”

avatar_men_01
mężczyzna
18-25, Ruda Śląska

Nowiny

terażności | wydarzynia | akcyje

wiyncyj

Ôficjalno zajta kōmitetu Ślōnskich Ôrganizacyjōw, kere kludzōm kampanijo informacyjno za ôpedzyniym sie za ślōnskōm nacyjowościōm a za jynzykym ślōnskim we ôgōlnopolskim Spisie Wszechôbecnym 2021